Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức

22-04-2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨCTrung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:1. Vị trí và chỉ tiêu tuyển ...