CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI HÀN QUỐC
STT Tên trường Khu vực Link minh chứng Ghi chú
1 Busan University of Foreign Studies Busan Link Private
2 Catholic University of Pusan Busan Link Private
3 Dong-A University Busan Link Private
4 Dong-Eui University Busan Link Private
5 Dongseo University Busan Link Private
6 Korea Maritime and Ocean University Busan Link National
7 Kosin University Busan Link Private
8 Kyungsung University Busan Link Private
9 Pukyong National University Busan Link National
10 Pusan National University Busan Link National
11 Silla University Busan Link Private
12 Tongmyong University Busan Link Private
13 Cheongju University Chungbuk Link Private
14 Chungbuk National University Chungbuk Link National
15 Far East University Chungbuk Link Private
16 Jungwon University Chungbuk Link Private
17 Kkottongnae University Chungbuk Link Private
18 Konkuk University (Glocal Campus) Chungbuk Link Private
19 Korea National University of Transportation Chungbuk Link National
20 Semyung University Chungbuk Link Private
21 Seowon University Chungbuk Link Private
22 U1 University Chungbuk Link Private
23 Baekseok University Chungnam Link Private
24 Chungwoon University Chungnam Link Private
25 Geumgang University Chungnam Link Private
26 Hanseo University Chungnam Link Private
27 Hongik University (Sejong Campus) Chungnam Link Private
28 Hoseo University Chungnam Link Private
29 Joongbu University Chungnam Link Private
30 Kongju National University Chungnam Link National
31 Konyang University Chungnam Link Private
32 Korea Nazarene University Chungnam Link Private
33 Korea University (Sejong Campus) Chungnam Link Private
34 Korea University of Technology & Education Chungnam Link Private
35 Namseoul University Chungnam Link Private
36 Sangmyung University (Cheonan Campus) Chungnam Link Private
37 Soon Chun Hyang University Chungnam Link Private
38 Sun Moon University Chungnam Link Private
39 Keimyung University Daegu Link Private
40 Kyungpook National University Daegu Link National
41 Chungnam National University Daejeon Link National
42 Daejeon University Daejeon Link Private
43 Eulji University Daejeon Link Private
44 Hanbat National University Daejeon Link National
45 Hannam University Daejeon Link Private
46 Mokwon University Daejeon Link Private
47 Pai Chai University Daejeon Link Private
48 Woosong University Daejeon Link Private
49 Catholic Kwandong University Gangwon Link Private
50 Gangneung-Wonju National University Gangwon Link National
51 Halla University Gangwon Link Private
52 Hallym University Gangwon Link Private
53 Kangwon National University Gangwon Link National
54 Kyungdong University Gangwon Link Private
55 Sangji University Gangwon Link Private
56 Yonsei University (Wonju Campus) Gangwon Link Private
57 Chonnam National University Gwangju Link National
58 Chosun University Gwangju Link Private
59 Gwangju University Gwangju Link Private
60 Honam Theological University & Seminary Gwangju Link Private
61 Honam University Gwangju Link Private
62 Kwangju Women's University Gwangju Link Private
63 Kwangshin University Gwangju Link Private
64 Nambu University Gwangju Link Private
65 Andong National University Gyeongbuk Link National
66 Catholic University of Daegu Gyeongbuk Link Private
67 Daegu Haany University Gyeongbuk Link Private
68 Daegu University Gyeongbuk Link Private
69 Dongguk University (Gyeongju) Gyeongbuk Link Private
70 Dongyang University Gyeongbuk Link Private
71 Gimcheon University Gyeongbuk Link Private
72 Handong Global University Gyeongbuk Link Private
73 Ajou University Gyeonggi Link Private
74 Anyang University Gyeonggi Link Private
75 Asia United Theological University Gyeonggi Link Private
76 Cha University Gyeonggi Link Private
77 Daejin University Gyeonggi Link Private
78 Dankook University Gyeonggi Link Private
79 Gachon University Gyeonggi Link Private
80 Hankyong National University Gyeonggi Link National
81 Hansei University Gyeonggi Link Private
82 Hanyang University (Erica Campus) Gyeonggi Link Private
83 Hyupsung University Gyeonggi Link Private
84 Kangnam University Gyeonggi Link Private
85 Korea Aerospace University Gyeonggi Link Private
86 Korea Polytechnic University Gyeonggi Link Private
87 Kyonggi University Gyeonggi Link Private
88 Luther University Gyeonggi Link Private
89 Myongji University Gyeonggi Link Private
90 Pyeongtaek University Gyeonggi Link Private
91 Seoul Jangsin University Gyeonggi Link Private
92 Seoul Theological University Gyeonggi Link Private
93 Sungkyul University Gyeonggi Link Private
94 The Catholic University of Korea Gyeonggi Link Private
95 The University of Suwon Gyeonggi Link Private
96 Yongin University Gyeonggi Link Private
97 Busan Presbyterian University Gyeongnam Link Private
98 Changwon National University Gyeongnam Link National
99 Gyeongnam National University of Science and Technology Gyeongnam Link National
100 Gyeongsang National University Gyeongnam Link National
101 Inje University Gyeongnam Link Private
102 International University of Korea Gyeongnam Link Private
103 Kaya University Gyeongnam Link Private
104 Kyungnam University Gyeongnam Link Private
105 Youngsan University Gyeongnam Link Private
106 Incheon Catholic University Incheon Link Private
107 Incheon National University Incheon Link National Corporation
108 Inha University Incheon Link Private
109 Jeju National University Jeju Link National
110 Chonbuk National University Jeonbuk Link National
111 Hanil University & Presbyterian Theological Seminary Jeonbuk Link Private
112 Howon University Jeonbuk Link Private
113 Jeonju University Jeonbuk Link Private
114 Jesus University Jeonbuk Link Private
115 Kunsan National University Jeonbuk Link National
116 Wonkwang University Jeonbuk Link Private
117 Woosuk University Jeonbuk Link Private
118 Yewon Arts University Jeonbuk Link Private
119 Chodang University Jeonnam Link Private
120 Dongshin University Jeonnam Link Private
121 Mokpo Catholic University Jeonnam Link Private
122 Mokpo National Maritime University Jeonnam Link National
123 Mokpo National University Jeonnam Link National
124 Sehan University Jeonnam Link Private
125 Sunchon National University Jeonnam Link National
126 Chongshin University Seoul Link Private
127 Chugye University for the Arts Seoul Link Private
128 Chung-Ang University Seoul Link Private
129 Dongduk Women's University Seoul Link Private
130 Dongguk University Seoul Link Private
131 Duksung Women's University Seoul Link Private
132 Ewha Womans University Seoul Link Private
133 Hankuk University of Foreign Studies Seoul Link Private
134 Hansung University Seoul Link Private
135 Hanyang University Seoul Link Private
136 Hongik University Seoul Link Private
137 KC University Seoul Link Private
138 Konkuk University (Seoul Campus, principal) Seoul Link Private
139 Kookmin University Seoul Link Private
140 Korea National Sport University Seoul Link National
141 Korea University Seoul Link Private
142 Korean Bible University Seoul Link Private
143 Kwangwoon University Seoul Link Private
144 Kyunghee University Seoul Link Private
145 Presbyterian University and Theological Seminary Seoul Link Private
146 Sahmyook University Seoul Link Private
147 Sangmyung University Seoul Link Private
148 Sejong University Seoul Link Private
149 Seokyeong University Seoul Link Private
150 Seoul Christian University Seoul Link Private
151 Seoul National University Seoul Link National Corporation
152 Seoul National University of Science and Technology Seoul Link National
153 Seoul Women's University Seoul Link Private
154 Sogang University Seoul Link Private
155 Sookmyung Women's University Seoul Link Private
156 Soongsil University Seoul Link Private
157 Sungkonghoe University Seoul Link Private
158 Sungkyunkwan University Seoul Link Private
159 Sungshin University Seoul Link Private
160 University of Seoul Seoul Link Public
161 Yonsei University Seoul Link Private
162 Ulsan National Institute of Science and Technology Ulsan Link National Corporation
163 University of Ulsan Ulsan Link Private