Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

22-04-2020 / Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 07 viên chức.

b)  Vị trí tuyển dụng:

- 01 viên chức vị trí Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam (phụ trách các nước nói tiếng Anh);

- 01 viên chức vị trí Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam (phụ trách các nước nói tiếng Anh và biết ngoại ngữ 2);

- 01 viên chức vị trí Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam (phụ trách các nước nói tiếng Pháp);

- 01 viên chức vị trí Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam (phụ trách các nước nói tiếng Nga);

- 01 viên chức vị trí Thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ công nghệ công nhận văn bằng;

- 01 viên chức vị trí Nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp và qua bưu điện;

- 01 viên chức vị trí Kế toán.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-  Từ đủ 18 tuổi trở lên;

-  Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

-  Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-  Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

-  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

-  Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

-  Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu tại điểm a, các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

3. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

 Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển dụng

a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/4/2020 đến hết ngày 22/5/2020.

- Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: từ ngày 22/4/2020 đến hết ngày 22/5/2020 (theo dấu bưu chính).

- Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp: từ ngày 22/4/2020 đến hết ngày 22/5/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

b)  Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Công nhận văn bằng, Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển  theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Người dự tuyển đánh máy đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào và ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký. Ảnh 4cm x 6cm dán tại Phiếu đăng ký chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ. Gửi kèm 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển) cùng với 02 ảnh cỡ (4cm x 6cm) đựng trong phong bì, sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

c) Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Trung tâm Công nhận văn bằng không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: 

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 06/2020

Địa điểm: Dư kiến tại trụ sở của Trung tâm Công nhận văn bằng, Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và website của Trung tâm Công nhận văn bằng (https://naric.edu.vn/) và dán thông báo tại Trụ sở Trung tâm Công nhận văn bằng, Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Công nhận văn bằng không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Công nhận văn bằng, điện thoại: 0243 8684996.

 

 


        CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

PHỤ LỤC 1

VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

                                                                                                       

TT

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Ngạch/chức danh nghề nghiệp

Yêu cầu

1. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng nước ngoài, phụ trách các nước nói tiếng Anh

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc Thạc sĩ ở nước nói tiếng Anh; Có kỹ năng về công nghệ thông tin tốt; Có kinh nghiệm làm việc về văn bằng tối thiểu 02 năm; Có hiểu biết về hệ thống giáo dục, văn bằng trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục các nước; Có khả năng giao tiếp, tư vấn.

2.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng nước ngoài, phụ trách các nước nói tiếng Anh và các nước khác.

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc Thạc sĩ ở nước nói tiếng Anh, có ngoại ngữ 2 tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc; Có kỹ năng về công nghệ thông tin tốt; Có kinh nghiệm làm việc về văn bằng nước ngoài; Có hiểu biết về hệ thống giáo dục, văn bằng trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục các nước; Có khả năng giao tiếp, tư vấn.

3. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng nước ngoài, phụ trách các nước nói tiếng Pháp

 

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Pháp hoặc tốt nghiệp ở nước nói tiếng Pháp và có ngoại ngữ 2 là tiếng Anh; Có kỹ năng về công nghệ thông tin tốt; Có kinh nghiệm làm việc về văn bằng nước ngoài tối thiểu 02 năm; Có hiểu biết về hệ thống giáo dục, văn bằng trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục các nước; có khả năng giao tiếp, tư vấn.

4.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng nước ngoài, phụ trách các nước nói tiếng Nga

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nga hoặc tốt nghiệp ở nước nói tiếng Nga và có ngoại ngữ 2 là tiếng Anh và tiếng Đức; Có kỹ năng về công nghệ thông tin tốt; Có kinh nghiệm làm việc về văn bằng nước ngoài tối thiểu 01 năm; Có hiểu biết về hệ thống giáo dục, văn bằng trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục các nước; có khả năng giao tiếp, tư vấn

5.

Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ công nhận văn bằng, kết quả học tập và các dịch vụ khác

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên; Có trình độ ngoại ngữ tương đương B2 trở lên, có kỹ năng CNTT tốt; Có hiểu biết về hệ thống văn bằng, khung trình độ quốc gia trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục các nước; có khả năng giao tiếp, tư vấn.; Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc về văn bằng nước ngoài

6.

Nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp và qua bưu điện

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học sư phạm; Có hiểu biết về hệ thống văn bằng, khung trình độ quốc gia trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống văn bằng các nước; Có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản;

7.

Kế toán

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, kinh tế, tài chính; Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm công việc kế toán: Có hiểu biết về quản lý tài chính, kế toán; Có kỹ năng CNTT tốt, nắm được chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nắm nguyên tắc về tổ chức bộ máy kế toán; hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật.