Thông tin người có văn bằng

Thông tin liên hệ

Thông tin bằng cấp

Bạn có bao nhiêu văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp?

 

Minh chứng xác thực văn bằng

- Văn bằng do cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh cấp, đề nghị anh/chị hoàn thiện mẫu Consent Letters sau. Tải về

- Văn bằng do cơ sở giáo dục của Liên bang Nga cấp, đề nghị anh/chị hoàn thiện mẫu Consent Letters sau. Tải về

- Đối với những trường hợp học tại các nước khác, đề nghị anh/chị hoàn thiện mẫu Consent Letters sau. Tải vềCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo


Mã hồ sơ: xxxxxxxxxx

I. Thông tin người có tên trên văn bằng

Họ và tên(người có văn bằng):

Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính:

Nơi sinh:

Số hộ chiếu/CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi ở hiện nay: null - null - null - null

Đơn vị công tác:

Số điện thoại: Email:

Trân trọng đề nghị quý Cục xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo;


II. Thông tin văn bằng


Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.


Phí công nhận văn bằng

STT Loại bằng Số tiền

Số tiền phải nộp:  VNĐ

Quay lại

Thanh toán trực tuyến:

(Vui lòng click vào hình để thanh toán)

Thanh toán trực tiếp: (Vui lòng xem hướng dẫn)

Theo Điều 4 tại Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

a) Mức lệ phí 500.000 đồng/01 văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài (gồm hình thức du học toàn phần; du học bán phần; liên kết đào tạo giai đoạn cuối học tập ở nước ngoài)

b) Mức lệ phí 250.000 đồng/01 văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tập tại Việt Nam (gồm có liên kết đào tạo học hoàn toàn tại Việt Nam; học giai đoạn 2 tại Việt Nam; hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đặt chi nhánh (campus) tại Việt Nam giống RMIT Việt Nam).

*** Ví dụ: Quý vị đề nghị công nhận văn bằng Cử nhân (Bachelor) học tại RMIT Việt Nam; và bằng Thạc sĩ (Master) du học tại Vương quốc Anh thì cần nộp 250 + 500 = 750 nghìn VNĐ);

Thanh toán chuyển khoản (Vui lòng xem thông tin tài khoản)

Chuyển phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng về Trung tâm Công nhận văn bằng vào tài khoản:
   + Số TK người hưởng: 0971000368368
   + Tên người hưởng: Trung tâm Công nhận văn bằng
   + Ngân hàng người hưởng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội.
Khi làm thủ tục chuyển khoản, lưu ý mục “Nội dung chuyển tiền” của giấy nộp tiền để chuyển khoản cần ghi đầy đủ thông tin: “phí công nhận văn bằng cho ông/bà: ; Mã hồ sơ ”.
(Ví dụ: Phi CNVB cho ong: Nguyen Van A, Ma D2xxxxx)

Trong trường hợp tệp tin thành phần hồ sơ có dung lượng vượt quá dung lượng tối đa. Ông/Bà vui lòng tải tệp tin này lên kho lưu trữ online như dropbox.com,app.box.vn....Sau đó Ông/Bà cung cấp đường dẫn đến các tập tin này để cơ quan thụ lý hồ sơ tải về

Mô tả tài liệu đính kèm:  

Chúc mừng! Hồ sơ của bạn đã được tạo

Mã hồ sơ:

Bạn vui lòng in và ký tên vào Đơn đề nghị công nhận văn bằng để nộp cùng hồ sơ cứng tại Trung tâm CNVB trong vòng 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai online. Sau thời gian trên Trung Tâm CNVB chưa nhận được hồ sơ thì hệ thống tự động hủy thông tin đã kê khai.
Thời hạn xử lý hồ sơ là 20 ngày làm việc sau khi Trung tâm CNVB nhận đủ hồ sơ minh chứng theo yêu cầu.

Bấm để tải đơn đề nghị công nhận văn bằng

Hoàn thành