Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

I. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tải về;

2. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Đại học (hoặc cao đẳng, trung cấp) xin công nhận; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

3. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;

4. Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới.

IIHồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

1. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt được phụ lục văn bằng (nếu có);

2. Bản sao hộ chiếu minh chứng hình thức đào tạo (gồm các trang trừ trang trắng);

3. Bản sao Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: - Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, đề nghị Anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về