CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

             Số:             /TB-CNVB

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023          

                                                    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01

2. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (phụ trách các văn bằng tiếng Trung Quốc)

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
  • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
  • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;
  • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  • Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
  1.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc tốt nghiệp ở Trung Quốc (có ngoại ngữ 2 là tiếng Anh là một lợi thế); Có kỹ năng công nghệ thông tin tốt; Có kinh nghiệm làm việc về văn bằng nước ngoài tối thiểu 02 năm; Có hiểu biết về hệ thống giáo dục, văn bằng trong nước và quốc tế; Có hiểu biết về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục các nước; có khả năng giao tiếp, tư vấn.

4. Hồ sơ

a) Hồ sơ ứng viên bao gồm:

- Sơ yếu lí lịch tự thuật có dán ảnh, nêu rõ quá trình đào tạo, quá trình công tác và kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

b) Thời gian nhận Hồ sơ: Từ ngày 08/3/2023 đến hết ngày 24/3/2023.

c) Hình thức nhận Hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ qua một trong các hình thức sau:

- Gửi hồ sơ tới email của Trung tâm Công nhận văn bằng: cnvb@moet.edu.vn; tiêu đề email ghi rõ CV_Ứng tuyển vị trí thẩm định tiếng Trung_Họ và tên người nộp;

- Theo đường bưu chính;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Công nhận văn bằng: Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không tham gia phỏng vấn, Trung tâm Công nhận văn bằng không trả lại Hồ sơ dự tuyển.

5. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn

Thời gian và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo qua điện thoại đến từng ứng viên đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Công nhận văn bằng, điện thoại: 0243.868.4996.