CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI NHẬT BẢN
STT Tên trường Khu vực Link minh chứng Ghi chú
1 Hokkaido University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
2 Hokkaido University of Education Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
3 Muroran Institute of Technology Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
4 Otaru University of Commerce Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
5 Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
6 Asahikawa Medical University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
7 Kitami Institute of Technology Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
8 Hirosaki University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
9 Iwate University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
10 Tohoku University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
11 Miyagi University of Education Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
12 Akita University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
13 Yamagata University Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
14 Fukushima Universit Hokkaido and Tohoku Area Link National Universities
15 Kushiro Public University of Economics Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
16 Future University Hakodate Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
17 Sapporo Medical University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
18 Sapporo City University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
19 Nayoro City University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
20 Aomori University of Health and Welfare Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
21 Aomori Public College Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
22 Iwate Prefectural University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
23 Miyagi University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
24 Akita Prefectural University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
25 Akita University of Art Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
26 Akita International University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
27 Yamagata Prefectural University of Health Sciences Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
28 Yamagata Prefectural Yonezawa University of Nutrition Sciences Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
29 The University of Aizu Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
30 Fukushima Medical University Hokkaido and Tohoku Area Link Public Universities
31 Asahikawa University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
32 Sapporo University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
33 Sapporo Otani University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
34 Sapporo Gakuin University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
35 Sapporo International University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
36 Sapporo University of Health Sciences Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
37 Chitose Institute of Science and Technology Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
38 Tenshi College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
39 Seisa Dohto University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
40 Tomakomai Komazawa University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
41 Japan Health Care College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
42 The Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
43 Hakodate University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
44 Fuji Women's University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
45 Hokusho University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
46 Hokusei Gakuen University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
47 Hokkai-Gakuen University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
48 Hokkai School of Commerce Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
49 Health Sciences University of Hokkaido Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
50 Hokkaido University of Science Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
51 Hokkaido Information University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
52 Hokkaido Bunkyo University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
53 Hokkaido Pharmaceutical University School of Pharmacy Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
54 Rakuno Gakuen University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
55 Wakkanai Hokusei Gakuen University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
56 Aomori University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
57 Aomori Chuo Gakuin University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
58 Tohoku Women's College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
59 Hachinohe Gakuin University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
60 Hachinohe Institute of Technology Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
61 Hirosaki University Of Health And Welfare Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
62 Hirosaki Gakuin University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
63 Iwate Medical University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
64 Fuji University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
65 The University of Morioka Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
66 Ishinomaki Senshu University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
67 Shokei Gakuin University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
68 Sendai University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
69 Sendai Shirayuri Women's College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
70 TOHOKU MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
71 Tohoku Gakuin University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
72 Tohoku Institute of Technology Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
73 Tohoku Seikatsu Bunka University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
74 Tohoku Fukushi University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
75 Tohoku Bunka Gakuen University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
76 Miyagi Gakuin Women's University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
77 Akita University of Nursing and Welfare Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
78 The Japanese Red Cross Akita College of Nursing Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
79 North Asia University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
80 Tohoku University of Art and Design Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
81 Tohoku University of Community Service and Science Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
82 Tohokubunkyo College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
83 Iwaki Meisei University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
84 Ohu University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
85 Koriyama Women's University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
86 Higashi Nippon International University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
87 Fukushima College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Universities
88 Iwate Prefectural University, Miyako College Hokkaido and Tohoku Area Link Public Junior College
89 Iwate Prefectural University Morioka Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Public Junior College
90 Yamagata Prefectural Yonezawa Women's Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Public Junior College
91 The University of Aizu, Junior College Division Hokkaido and Tohoku Area Link Public Junior College
92 Asahikawa University, Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
93 OBIHIRO OTANI JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
94 Kushiro Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
95 KOEN GAKUEN WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
96 Kokugakuin University Hokkaidou Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
97 Junior College of Sapporo Otani University Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
98 Sapporo International Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
99 Sapporo University Women's Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
100 Takushoku University Hokkaido College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
101 HAKODATE OTANI COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
102 HAKODATE JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
103 Hokusho College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
104 Hokusei Gakuen University Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
105 HOKKAIDO AUTOMOTIVE ENGINEERING COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
106 Hokkaido Musashi Women's Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
107 Aomori Akenohoshi Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
108 AOMORI CHUO JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
109 TOHOKU WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
110 Hachinohe Gakuin University Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
111 Hirosaki University of Health and Welfare Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
112 Iwate College of Nursing Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
113 SHUKO JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
114 MORIOKA DAIGAKU JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
115 Seiwa Gakuen College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
116 Sendai Seiyo Gakuin College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
117 Tohoku Seikatsu Bunka Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
118 Miyagiseishin Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
119 AKITA NUTRITION JUNIOR COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
120 Seirei Women's Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
121 THE JAPANESE RED CROSS JUNIOR COLLEGE OF AKITA Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
122 Misono Gakuen Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
123 UYO GAKUEN COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
124 Tohoku Bunkyo Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
125 Iwaki Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
126 Koriyama Women's College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
127 Sakura no Seibo Junior College Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
128 FUKUSHIMA COLLEGE Hokkaido and Tohoku Area Link Private Junior College
129 NIT, Hakodate College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
130 NIT, Tomakomai College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
131 NIT, Kushiro College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
132 NIT, Asahikawa l College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
133 NIT, Hachinohe College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
134 NIT, Ichinoseki College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
135 NIT, Sendai College (Hirose Campus) (Natori Campus) Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
136 NIT, Akita College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
137 NIT, Tsuruoka College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
138 NIT, Fukushima College Hokkaido and Tohoku Area Link National College of Technology
139 Ibaraki University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
140 University of Tsukuba Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
141 Tsukuba University of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
142 Utsunomiya University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
143 Gunma University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
144 Saitama University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
145 Chiba University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
146 The University of Tokyo Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
147 Tokyo Medical and Dental University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
148 Tokyo University of Foreign Studies Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
149 Tokyo Gakugei University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
150 Tokyo University of Agriculture and Technology Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
151 Tokyo University of the Arts Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
152 Tokyo Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
153 Tokyo University of Marine Science and Technology Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
154 Ochanomizu University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
155 The University of Electro-Communications Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
156 Hitotsubashi University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
157 Yokohama National University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
158 National Graduate Institute for Policy Studies Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
159 The Graduate University for Advanced Studies Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
160 Niigata University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
161 Nagaoka University of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
162 Joetsu University of Education Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
163 University of Yamanashi Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
164 Shinshu University Kanto and Koshinetsu Area Link National Universities
165 Ibaraki Prefectural University of Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
166 Gunma Prefectural College of Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
167 Gunma Prefectural Women’s University Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
168 Takasaki City University of Economics Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
169 Maebashi Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
170 Saitama Prefectural University Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
171 Chiba Prefectural University of Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
172 Advanced Institute of Industrial Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
173 Tokyo Metropolitan University Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
174 Kanagawa University of Human Services Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
175 Yokohama City University Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
176 University of Niigata Prefecture Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
177 Niigata College of Nursing Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
178 Nagaoka Institute of Design Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
179 Yamanashi Prefectural University Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
180 Nagano College of Nursing Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
181 Nagano University Kanto and Koshinetsu Area Link Public Universities
182 Ibaraki Christian University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
183 Tsukuba Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
184 Tsukuba International University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
185 Tokiwa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
186 Nihon Wellness Sports University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
187 Ryutsu Keizai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
188 Ashikaga Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
189 Utsunomiya Kyowa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
190 International University of Health and Welfare Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
191 Sakushin Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
192 Jichi Medical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
193 Dokkyo Medical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
194 Hakuoh University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
195 Bunsei University of Art Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
196 Kanto Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
197 Maebashi Kyoai Gakuen College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
198 Kiryu University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
199 Gunma University of Health and Welfare Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
200 Gumma Paz College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
201 Jobu University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
202 Takasaki University of Health and Welfare Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
203 Takasaki University of Commerce Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
204 Tokyo University of Social Welfare Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
205 Urawa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
206 Kyoei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
207 Saitama Medical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
208 Saitama Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
209 Saitama Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
210 Jumonji University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
211 Josai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
212 Shobi University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
213 Kagawa Nutrition University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
214 Surugadai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
215 Seigakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
216 Bunri University of Hospitality Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
217 Tokyo International University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
218 Tohto College of Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
219 Toho College of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
220 Dokkyo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
221 Nihon Institute of Medical Science Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
222 Nippon Institute Of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
223 Japan University of Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
224 Nihon Pharmaceutical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
225 University of Human Arts and Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
226 Bunkyo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
227 Heisei International University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
228 Musashino Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
229 Meikai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
230 Institute of Technologists Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
231 Aikoku Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
232 Uekusa Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
233 Edogawa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
234 Kameda College of Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
235 Kawamura Gakuen Woman's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
236 Kanda University of International Studies Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
237 Keiai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
238 International Budo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
239 Saniku Gakuin College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
240 Shumei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
241 Shukutoku University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
242 Josai International University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
243 Seitoku University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
244 Seiwa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
245 Chiba Institute of Science Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
246 Chiba Keizai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
247 Chiba Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
248 Chiba University of Commerce Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
249 Chuogakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
250 Tokyo Christian University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
251 Tokyo Dental College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
252 Tokyo University of Information Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
253 Kaichi International University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
254 Ryotokuji University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
255 Reitaku University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
256 Wayo Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
257 Azabu University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
258 SBI Graduate School Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
259 Kanagawa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
260 Kanagawa Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
261 Kanagawa Dental University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
262 Kamakura Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
263 Kanto Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
264 Sagami Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
265 SANNO University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
266 Shoin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
267 Shonan University of Medical Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
268 Shonan Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
269 Institute of Information Security Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
270 Showa University of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
271 Seisa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
272 St. Marianna University, School of Medicine Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
273 Senzoku Gakuen College of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
274 Tsurumi University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
275 Den-en Chofu University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
276 Toin University of Yokohama Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
277 Toyo Eiwa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
278 Japan Institute of Moving Image Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
279 Ferris University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
280 Yashima Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
281 Yokohama College of Commerce Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
282 Yokohama Soei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
283 Yokohama College of Art & Design Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
284 Yokohama University of Pharmacy Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
285 Keiwa College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
286 International University of Japan Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
287 Graduate Institute for Entrepreneurial Studies Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
288 Nagaoka University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
289 Niigata University of Health and Welfare Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
290 Niigata University of Management Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
291 Niigata Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
292 Niigata University of International and Information Studies Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
293 Niigata Sangyo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
294 Niigata Seiryo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
295 Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
296 Niigata University of Rehabilitation Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
297 Health Science University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
298 Minobusan University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
299 Yamanashi Eiwa College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
300 Yamanashi Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
301 Saku University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
302 Tokyo University of Science, Suwa Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
303 Seisen Jogakuin College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
304 Nagano University of Health and Medicine Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
305 Matsumoto University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
306 Matsumoto Dental University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
307 Aoyama Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
308 Asia University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
309 Atomi University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
310 Ueno Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
311 J. F. Oberlin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
312 Otsuma Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
313 Ohara Graduate School of Accounting Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
314 Kaetsu University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
315 Gakushuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
316 Gakushuin Women's College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
317 Kitasato University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
318 Kyoritsu Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
319 Kyorin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
320 Kunitachi College of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
321 Graduate School of Management, Globis University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
322 Keio University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
323 Keisen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
324 Kogakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
325 Kokugakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
326 International Christian University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
327 International College for Postgraduate Buddhist Studies Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
328 Kokushikan University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
329 Hosen College of Childhood Education Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
330 Komazawa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
331 Komazawa Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
332 The Graduate School of Project Design Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
333 Jissen Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
334 Shibaura Institute of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
335 Juntendo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
336 Sophia University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
337 Showa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
338 Showa Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
339 Showa Pharmaceutical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
340 Joshibi University of Art and Design Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
341 Shiraume Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
342 Shirayuri University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
343 Sugino Fashion College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
344 Seikei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
345 Seijo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
346 University of the Sacred Heart, Tokyo Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
347 Seisen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
348 St. Luke's International University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
349 Senshu University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
350 Soka University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
351 Taisho University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
352 Daito Bunka University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
353 Takachiho University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
354 Takushoku University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
355 Tama University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
356 Tamagawa University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
357 Tama Art University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
358 Chuo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
359 Tsuda College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
360 Teikyo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
361 Teikyo University of Science Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
362 Teikyo Heisei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
363 Digital Hollywood University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
364 Tokai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
365 Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
366 Tokyo Medical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
367 University of Tokyo Health Science Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
368 Tokyo Healthcare University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
369 Tokyo College of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
370 Tokyo Kasei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
371 Tokyo Kasei Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
372 Tokyo Keizai University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
373 Tokyo University of Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
374 Tokyo Polytechnic University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
375 The Jikei University School of Medicine Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
376 Tokyo Junshin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
377 Tokyo Woman's Christian University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
378 Tokyo Women's Medical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
379 Tokyo Women's College of Physical Education Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
380 Tokyo Union Theological Seminary Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
381 Tokyo Seiei College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
382 Tokyo Seitoku University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
383 Tokyo Zokei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
384 Tokyo Denki University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
385 Tokyo City University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
386 Tokyo University of Agriculture Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
387 Tokyo Fuji University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
388 Tokyo Future University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
389 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
390 Tokyo University of Science Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
391 Toho University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
392 Toho Gakuen School of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
393 Toyo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
394 Toyo Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
395 Nishogakusha University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
396 Nihon University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
397 Nippon Medical School Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
398 Japan Professional School of Education Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
399 The Nippon Dental University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
400 Japan College of Social Work Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
401 Nippon Veterinary and Life Science University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
402 Japan Women's University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
403 Japan Women's College of Physical Education Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
404 The Japanese Red Cross College of Nursing Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
405 Nippon Sport Science University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
406 Nihon Bunka University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
407 Hollywood Graduate School of Beauty Business Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
408 Business Breakthrough University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
409 Bunka Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
410 Bunka Fashion Graduate University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
411 Bunkyo Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
412 Hosei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
413 Hoshi University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
414 Musashi University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
415 Musashino University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
416 Musashino Academia Musicae Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
417 Musashino Art University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
418 Meiji University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
419 Meiji Gakuin University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
420 Meiji Pharmaceutical University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
421 Meisei University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
422 Mejiro University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
423 Yamazaki Gakuen University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
424 Rikkyo University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
425 Rissho University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
426 Japan Lutheran College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
427 LEC Graduate University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
428 Wako University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
429 Waseda University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Universities
430 KAWASAKI CITY COLLEGE OF NURSING Kanto and Koshinetsu Area Link Public Junior College
431 OHTSUKI CITY COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Public Junior College
432 NAGANO PREFECTURAL COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Public Junior College
433 Ibaraki Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
434 Tsukuba International Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
435 Tokiwa Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
436 ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
437 Utsunomiya Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
438 Utsunomiya Bunsei Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
439 KOKUGAKUIN TOCHIGI JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
440 SAKUSHINGAKUIN UNIVERSITY WOMEN'S COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
441 Sano Nihon University College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
442 IKUEI Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
443 Kanto Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
444 Kiryu University Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
445 Gunma University of Health and Welfare Two-Year College Course Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
446 Takasaki University of Commerce Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
447 Tokyo University of Social Welfare, Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
448 Niijima Gakuen Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
449 MEIWA GAKUEN JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
450 Akikusa Gakuen Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
451 Urawa University Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
452 Kawaguchi Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
453 Kokusai Gakuin Saitama College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
454 Saitama Medical University College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
455 Saitama Junshin College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
456 SAITAMA WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
457 Saitama Toho Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
458 JOSAI JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
459 MUSASHIGAOKA COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
460 Musashino Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
461 YAMAMURA GAKUEN COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
462 UEKUSA GAKUEN JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
463 Showagakuin Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
464 Seitoku University Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
465 Seiwa Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
466 CHIBA KEIAI JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
467 CHIBA KEIZAI COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
468 Chiba Meitoku College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
469 TOKYO MANAGEMENT COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
470 Aikoku Gakuen Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
471 AOYAMA GAKUIN WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
472 Ariake College of Education and the Arts Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
473 Ueno Gakuen University Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
474 OTSUMA WOMEN'S UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE DIVISION Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
475 Kyoritsu Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
476 Kokusai Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
477 Komazawa Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
478 Jissen Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
479 JIYUGAOKA SANNO College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
480 SHUKUTOKU JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
481 Junior College of Kagawa Nutrition University Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
482 JOSHIBI JUNIOR COLLEGE OF ART AND DESIGN Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
483 Shiraume Gakuen College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
484 Sugino Fashion Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
485 Seibi Gakuen College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
486 Soka Women's College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
487 TSURUKAWA WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
488 TEIKYO UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
489 Teikyo Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
490 Teiseigakuen Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
491 TOITA WOMEN'S COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
492 Tokyo Kasei Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
493 Tokyo College of Transport Studies Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
494 Tokyo Women's Junior College of Physical Education Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
495 TOKYO SEITOKU COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
496 Junior College of Tokyo University of Agriculture Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
497 Tokyo Rissho Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
498 TOHO Junior College of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
499 Toho Gakuen College of Drama and Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
500 Nitobe Bunka College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
501 The Nippon Dental University College at Tokyo Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
502 NIHON UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
503 Bunka Gakuen Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
504 Mejiro University College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
505 Yamano College of Aesthetics Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
506 St.Margaret's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
507 Izumi Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
508 Odawara Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
509 Kanagawa Dental University Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
510 Kamakura Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
511 Sagami Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
512 SOPHIA UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE DIVISION Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
513 Shohoku College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
514 Showa College of Music Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
515 Saint Cecilia Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
516 Senzoku Junior College of Childhood Education Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
517 Tsurumi Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
518 Tokai University Junior College of Nursing and Medical Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
519 Yokohama Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
520 NIIGATA COLLEGE OF TECHNOLOGY Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
521 Niigata Seiryo University Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
522 Niigata Chuoh Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
523 The Nippon Dental University College at Niigata Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
524 Meirin College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
525 Teikyo Gakuen junior college Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
526 YAMANASHI GAKUIN JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
527 IIDA WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
528 UEDA Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
529 Department of Shinshu Junior college at Saku university Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
530 Shinshu Honan Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
531 Seisen Jogakuin College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
532 Nagano Women's Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
533 Matsumoto Univ. Matsusho Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
534 Matsumoto Junior College Kanto and Koshinetsu Area Link Private Junior College
535 NIT, Ibaraki College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
536 NIT, Oyama College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
537 NIT, Gunma College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
538 NIT, Kisarazu College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
539 NIT, Tokyo College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
540 NIT, Nagaoka College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
541 NIT, Nagano College Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
542 National Insutitute of Techonology Kanto and Koshinetsu Area Link National College of Technology
543 Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology Kanto and Koshinetsu Area Link Public College of Technology
544 Salesian Polytechnic Kanto and Koshinetsu Area Link Private College of Technology
545 University of Toyama Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
546 Kanazawa University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
547 University of Fukui Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
548 Gifu University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
549 Shizuoka University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
550 Hamamatsu University School of Medicine Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
551 Nagoya University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
552 Aichi University of Education Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
553 Nagoya Institute of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
554 Toyohashi University of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
555 Mie University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
556 Shiga University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
557 Shiga University of Medical Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
558 Kyoto University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
559 Kyoto University of Education Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
560 Kyoto Institute of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
561 Osaka University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
562 Osaka Kyoiku University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
563 Hyogo University of Teacher Education Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
564 Kobe University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
565 Nara University of Education Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
566 Nara Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
567 Wakayama University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
568 Japan Advanced Institute of Science and Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
569 Nara Institute of Science and Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National Universities
570 Toyama Prefectural University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
571 Ishikawa Prefectural University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
572 Ishikawa Prefectural Nursing University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
573 Kanazawa College of Art Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
574 Tsuruga Nursing University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
575 Fukui Prefectural University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
576 Tsuru University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
577 Gifu College of Nursing Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
578 Gifu Pharmaceutical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
579 Institute of Advanced Media Arts and Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
580 University of Shizuoka Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
581 Shizuoka University of Art and Culture Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
582 Aichi Prefectural University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
583 Aichi University of the Arts Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
584 Nagoya City University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
585 Mie Prefectural College of Nursing Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
586 The University of Shiga Prefecture Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
587 Kyoto City University of Arts Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
588 Kyoto Prefectural University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
589 Kyoto Prefectural University of Medicine Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
590 Osaka City University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
591 Osaka Prefecture University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
592 Kobe City University of Foreign Studies Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
593 Kobe City College Of Nursing Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
594 The University of Fukuchiyama Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
595 University of Hyogo Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
596 Nara Prefectural University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
597 Nara Medical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
598 Wakayama Medical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Universities
599 Takaoka University of Law Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
600 Toho Gakuen Graduate School Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
601 Toyama University of International Studies Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
602 Kanazawa Medical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
603 Kanazawa Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
604 Kanazawa Institute of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
605 Kanazawa Seiryo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
606 Kinjo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
607 Hokuriku University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
608 Hokurikugakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
609 Jin-ai University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
610 Fukui University of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
611 Asahi University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
612 Gifu University of Medical Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
613 Gifu Keizai University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
614 Gifu Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
615 Gifu Shotoku Gakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
616 Chukyo Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
617 Chubu Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
618 Tokai Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
619 Shizuoka Eiwa Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
620 Shizuoka Sangyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
621 Shizuoka University of Welfare Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
622 Shizuoka Institute of Science and Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
623 Seirei Christopher University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
624 Tokoha University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
625 Hamamatsu Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
626 The Graduate School for the Creation of New Photonics Industries Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
627 Aichi University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
628 Aichi Medical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
629 Aichi Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
630 Aichi Gakusen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
631 Aichi University of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
632 Aichi Institute of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
633 Aichi Sangyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
634 Aichi Shukutoku University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
635 Aichi Toho University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
636 Aichi Bunkyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
637 Aichi Mizuho College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
638 Ohkagakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
639 Okazaki Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
640 Kinjogakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
641 Shigakkan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
642 Shubun University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
643 Sugiyama Jogakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
644 Seijoh University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
645 Daido University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
646 Chukyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
647 Chubu University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
648 Tokai Gakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
649 Doho University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
650 Toyota Technological Institute Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
651 Toyohashi Sozo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
652 Nagoya College of Music Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
653 Nagoya University of Foreign Studies Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
654 Nagoya Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
655 Nagoya University of Arts and Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
656 Nagoya University of Economics Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
657 Nagoya University of Arts Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
658 Nagoya Sangyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
659 Nagoya University of Commerce & Business Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
660 Nagoya Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
661 Nagoya Zokei University of Art & Design Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
662 Nagoya Bunri University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
663 Nanzan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
664 Japanese Red Cross Toyota College of Nursing Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
665 Nihon Fukushi University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
666 University of Human Environments Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
667 Fujita Health University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
668 Meijo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
669 Kogakkan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
670 Suzuka University of Medical Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
671 Suzuka International University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
672 Yokkaichi University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
673 Yokkaichi Nursing and Medical Care University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
674 Seian University of Art and Design Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
675 Seisen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
676 Nagahama Institute of Bio-Science and Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
677 Biwako-Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
678 BIWAKO SEIKEI SPORT COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
679 Otani University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
680 Kyoto College of Medical Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
681 Kyoto University of Foreign Studies Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
682 Kyoto Gakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
683 Kyoto Kacho University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
684 Kyoto College of Nursing Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
685 Kyoto Koka Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
686 Kyoto Saga University of Arts Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
687 Kyoto Sangyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
688 The Kyoto College of Graduate Studies For Informatics Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
689 Kyoto Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
690 Kyoto Seika University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
691 Kyoto University of Art and Design Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
692 Kyoto Tachibana University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
693 Kyoto Notre Dame University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
694 Kyoto Arts and Crafts University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
695 Kyoto Bunkyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
696 Kyoto Pharmaceutical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
697 Shuchiin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
698 Doshisha University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
699 Doshisha Women's College of Liberal Arts Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
700 Hanazono University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
701 Bukkyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
702 Heian Jogakuin(St.Agnes')University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
703 Meiji University of Integrative Medicine Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
704 Ritsumeikan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
705 Ryukoku University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
706 Aino University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
707 Otemon Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
708 Osaka Aoyama University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
709 Osaka Medical College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
710 Osaka Ohtani University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
711 Osaka College of Music Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
712 Osaka Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
713 Osaka Kawasaki Rehabilitation University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
714 Osaka University of Tourism Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
715 Osaka University of Economics Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
716 Osaka University of Economics and Law Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
717 Osaka University of Arts Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
718 Osaka Institute of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
719 Osaka International University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
720 Osaka Sangyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
721 Osaka Dental University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
722 Osaka Shoin Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
723 Osaka University of Commerce Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
724 Osaka Jogakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
725 Osaka Seikei University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
726 Osaka University of Comprehensive Children Education Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
727 Osaka University Of Health And Sport Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
728 Osaka Electro-Communication University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
729 OSAKA UNIVERSITY OF HUMAN SCIENCES Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
730 Butsuryo College of Osaka Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
731 Osaka Health Science University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
732 Osaka University of Pharmaceutical Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
733 Osaka Yukioka College of Health Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
734 Kansai University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
735 Kansai Medical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
736 Kansai University of Health Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
737 Kansai Gaidai University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
738 Kansai University of Welfare Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
739 Kindai University (Kinki University) Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
740 Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
741 Shijonawate Gakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
742 Shitennoji University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
743 Setsunan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
744 Senri Kinran University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
745 Soai University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
746 Taisei Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
747 Tezukayama Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
748 Tokiwakaigakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
749 Baika Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
750 Hagoromo University of International Studies Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
751 Hannan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
752 Higashiosaka College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
753 Poole Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
754 Momoyama Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
755 Morinomiya University of Medical Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
756 Yamato University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
757 Ashiya University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
758 Otemae University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
759 KANSAI UNIVERSITY OF NURSING AND HEALTH SCIENCES Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
760 Kansai University of International Studies Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
761 Kansai University of Social Welfare Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
762 Kwansei Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
763 Koshien University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
764 Konan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
765 Konan Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
766 Kobe University of Welfare Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
767 Kobe Kaisei College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
768 Kobe Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
769 Kobe Design University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
770 Kobe International University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
771 Kobe Shoin Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
772 Kobe Institute of Computing Graduate School of Information Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
773 Kobe College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
774 Kobe Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
775 Kobe Shinwa Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
776 Kobe Tokiwa University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
777 Kobe Pharmaceutical University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
778 Kobe Yamate University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
779 Sonoda Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
780 Takarazuka University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
781 Takarazuka University of Medical and Health Care Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
782 Himeji Dokkyo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
783 Himeji University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
784 Hyogo University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
785 Hyogo College of Medicine Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
786 Hyogo University of Health Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
787 Mukogawa Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
788 University of Marketing and Distribution Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
789 Kio University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
790 Tezukayama University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
791 Tenri Health Care University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
792 Tenri University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
793 Naragakuen University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
794 Nara University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
795 Koyasan University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Universities
796 Gifu City Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Junior College
797 University of Shizuoka, Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Junior College
798 Tsu City College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public Junior College
799 TOYAMA COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
800 Toyama College of Welfare Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
801 Kanazawa Gakuin College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
802 Kanazawa Seiryo Univeristy Women's Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
803 Kinjo College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
804 Komatsu College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
805 Hokuriku Gakuin Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
806 Jinai Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
807 Fukui College of Health Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
808 Ogaki Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
809 Gifu Shotoku Gakuen Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
810 Gifu Junior College of Health Science Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
811 SHOGEN JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
812 Takayama College of Car Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
813 Chukyogakuin University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
814 Chubu Gakuin College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
815 Tokai Gakuin Univerity School of Junior College Division Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
816 Nakanihon Automotive College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
817 Heisei College of Health Sciences Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
818 Shizuoka Eiwa Gakuin University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
819 TOKAI UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
820 TOKOHA UNIV. JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
821 Hamamatsu Gakuin University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
822 Aichi Medical College for Physical and Occupational Therapy Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
823 Junior College, Aichi Gakuin University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
824 Aichi Gakusen College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
825 Aichi Kiwami College of Nursing Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
826 AICHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUTOMOTIVE JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
827 Aichi Konan College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
828 Aichi Sangyo Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
829 Aichi Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
830 AICHI BUNKYO WOMEN'S COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
831 AICHI MIZUHO JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
832 Okazaki Women's Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
833 Shigakkan University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
834 Shubun University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
835 Toyohashi Sozo Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
836 NAGOYA MANAGEMENT JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
837 Nagoya University of Economics Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
838 College of Nagoya Women's University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
839 Nagoya College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
840 NAGOYA FUTURE CULTURE COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
841 College of Nagoya Bunri University Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
842 Nagoya Ryujo Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
843 Suzuka Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
844 Takada Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
845 Shiga Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
846 Shiga Bunkyo Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
847 Biwako-Gakuin College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
848 Ikenobo Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
849 Otani University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
850 Kacho College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
851 Kyoto Junior College of Foreign Languages Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
852 KYOTO COLLEGE OF ECONOMICS Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
853 Kyoto Koka Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
854 KYOTO SAGA ART COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
855 Kyoto Seizan College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
856 KYOTO BUNKYO JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
857 Ryukoku University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
858 AINO UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
859 OSAKA AOYAMA JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
860 Osaka Junior College of Music Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
861 OSAKA GAKUIN JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
862 OSAKA CHRISTIAN COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
863 Osaka University of Arts Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
864 OSAKA COLLEGE OF SOCIAL HEALTH AND WELFARE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
865 Osaka International College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
866 Osaka JONAN women's junior college Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
867 Osaka Jogakuin College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
868 Osaka Women's Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
869 Osaka Shin-Ai College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
870 OSAKA SEIKEI COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
871 OSAKA Chiyoda Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
872 Osaka Yuhigaoka Gakuen Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
873 Kansai Gaidai College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
874 Kansai Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
875 Kindai University Faculty of Junior College Division (Kinki University Faculty of Junior College Division) Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
876 Sakai Women's Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
877 Shijonawate Gakuen Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
878 Shitennoji University Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
879 TOKIWAKAI COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
880 Higashiosaka Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
881 Poole Gakuin College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
882 Heian Jogakuin (St.Agnes') College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
883 Ashiya College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
884 OTEMAE COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
885 KOSHIEN Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
886 Kobe Women's Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
887 Kobe Tokiwa Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
888 KOBE YAMATE COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
889 College of Industrial Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
890 Shukugawa Gakuin College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
891 Shoei Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
892 SEIWA JUNIOR COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
893 Sonoda Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
894 Toyo College of Food Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
895 Toyooka Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
896 Himeji hinomoto college Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
897 HYOGO COLLEGE Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
898 Minatogawa Junior College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
899 Mukogawa Women's University Junior College Division Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
900 NARA COLLEGE OF ARTS Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
901 narasaho college Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
902 Narabunka Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
903 Hakuho College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
904 Wakayama SHIN'AI Jr. Women's College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private Junior College
905 NIT, Toyama College (Hongo Campus) (Imizu Campus) Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
906 NIT, Ishikawa College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
907 NIT, Fukui College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
908 NIT, Gifu College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
909 NIT, Numazu College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
910 NIT, Toyota College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
911 NIT, Toba College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
912 NIT, Suzuka College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
913 NIT, Maizuru College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
914 NIT, Akashi College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
915 NIT, Nara College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
916 NIT, Wakayama College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link National College of Technology
917 Osaka Prefecture University College of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public College of Technology
918 Kobe City College of Technology Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Public College of Technology
919 Kanazawa Technical College Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private College of Technology
920 Kindai University Technical College (Kinki University Technical College) Tokai, Hokuriku and Kinki Area Link Private College of Technology
921 Tottori University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
922 Shimane University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
923 Okayama University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
924 Hiroshima University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
925 Yamaguchi University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
926 Tokushima University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
927 Naruto University of Education Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
928 Kagawa University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
929 Ehime University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
930 Kochi University Chugoku and Shikoku Area Link National Universities
931 Tottori University of Environmental Studies Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
932 Tokyo University of Science, Yamaguchi Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
933 The University of Shimane Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
934 Okayama Prefectural University Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
935 Niimi College Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
936 Onomichi City University Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
937 Prefectural University of Hiroshima Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
938 Hiroshima City University Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
939 Fukuyama City University Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
940 Shimonoseki City University Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
941 Yamaguchi Prefectural University Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
942 Kagawa Prefectural University of Health Sciences Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
943 Ehime Prefectural University of Health Sciences Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
944 Univerisity of Kochi Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
945 Kochi University of Technology Chugoku and Shikoku Area Link Public Universities
946 Tottori College of Nursing Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
947 Okayama Gakuin University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
948 Okayama Shoka University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
949 Okayama University of Science Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
950 Kawasaki Medical School Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
951 Kawasaki University of Medical Welfare Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
952 International Pacific University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
953 Kibi International University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
954 Kurashiki University of Science and The Arts Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
955 Kurashiki Sakuyo University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
956 Sanyo Gakuen University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
957 Shujitsu University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
958 Chugokugakuen University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
959 Notre Dame Seishin University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
960 Mimasaka University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
961 Elisabeth University of Music Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
962 Japanese Red Cross Hiroshima College of Nursing Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
963 Hijiyama University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
964 Hiroshima University of Economics Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
965 Hiroshima Institute of Technology Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
966 Hiroshima International University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
967 Hiroshima Kokusai Gakuin University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
968 Hiroshima Shudo University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
969 Hiroshima Jogakuin University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
970 Hiroshima Cosmopolitan University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
971 Hiroshima Bunka Gakuen University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
972 Hiroshima Bunkyo Women's University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
973 Fukuyama University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
974 Fukuyama Heisei University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
975 Yasuda Women's University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
976 Ube Frontier University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
977 The University of East Asia Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
978 Tokuyama University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
979 Baiko Gakuin University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
980 Yamaguchi Gakugei University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
981 Shiseikan University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
982 Shikoku University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
983 Tokushima Bunri University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
984 Shikoku Gakuin University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
985 Takamatsu University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
986 St. Catherine University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
987 Matsuyama University Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
988 Matsuyama Shinonome College Chugoku and Shikoku Area Link Private Universities
989 The University of Shimane Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Public Junior College
990 Kurashiki City College Chugoku and Shikoku Area Link Public Junior College
991 Niimi college Chugoku and Shikoku Area Link Public Junior College
992 TOTTORI COLLEGE Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
993 Okayama College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
994 Kawasaki College of Allied Health Professions Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
995 Sakuyo Junior College of Music Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
996 Sanyo Gakuen College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
997 Shujitsu Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
998 Chugoku Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
999 Mimasaka Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1000 Sanyo Women's College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1001 Hijiyama Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1002 Hiroshima Kokusai Gakuin University Automotive Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1003 Hiroshima Bunka Gakuen Two‐Year College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1004 Yasuda Women's College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1005 Iwakuni Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1006 Ube Frontier College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1007 Shimonoseki Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1008 Yamaguchi College of Arts Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1009 Yamaguchi Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1010 Shikoku University, Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1011 Tokushima College of Technology Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1012 TOKUSHIMA BUNRI JUNIOR COLLEGE Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1013 KAGAWA JUNIOR COLLEGE Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1014 Takamatsu Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1015 Imabari Meitoku Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1016 International Pacific University Women's College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1017 St.Catherine Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1018 MATSUYAMA SHINONOME Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1019 Matsuyama Junior College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1020 Kochi Gakuen College Chugoku and Shikoku Area Link Private Junior College
1021 NIT, Yonago College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1022 NIT, Matsue College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1023 NIT, Tsuyama College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1024 NIT, Hiroshima College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1025 NIT, Kure College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1026 NIT, Tokuyama College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1027 NIT, Ube College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1028 NIT, Oshima College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1029 NIT, Anan College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1030 NIT, Kagawa College (Takamatsu Campus) (Takuma Campus) Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1031 NIT, Niihama College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1032 NIT, Yuge College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1033 NIT, Kochi College Chugoku and Shikoku Area Link National College of Technology
1034 Kyushu University Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1035 Kyushu Institute of Technology Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1036 Saga University Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1037 Nagasaki University Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1038 Kumamoto University Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1039 Oita University Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1040 University of Teacher Education Fukuoka Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1041 University of Miyazaki Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1042 Kagoshima University Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1043 National Institute of Fitness and Sports in Kanoya Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1044 University of the Ryukyus Kyushu and Okinawa Area Link National Universities
1045 The University of Kitakyushu Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1046 Kyushu Dental University Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1047 Fukuoka Prefectural University Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1048 Fukuoka Women’s University Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1049 University of Nagasaki Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1050 Prefectural University of Kumamoto Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1051 Oita University of Nursing and Health Sciences Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1052 Miyazaki Prefectural Nursing University Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1053 Miyazaki Municipal University Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1054 Okinawa Prefectural College of Nursing Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1055 Okinawa Prefectural University of Arts Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1056 Meio University Kyushu and Okinawa Area Link Public Universities
1057 Kyushu Nutrition Welfare University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1058 Kyushu Kyoritsu University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1059 Kyushu International University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1060 Kyushu Sangyo University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1061 Kyushu Institute of Information Sciences Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1062 Kyushu Women's University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1063 Kurume University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1064 Kurume Institute of Technology Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1065 Cyber University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1066 University of Occupational and Environmental Health Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1067 Junshin Gakuen University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1068 Seinan Gakuin University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1069 Seinan Jo Gakuin University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1070 St.Mary's College Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1071 Daiichi University of Pharmacy Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1072 Chikushi Jogakuen University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1073 Nakamura Gakuen University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1074 Nishinippon Institute of Technology Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1075 Japan University of Economics Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1076 The Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1077 Fukuoka University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1078 Fukuoka Institute of Technology Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1079 Fukuoka International University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1080 Fukuoka Dental College Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1081 Fukuoka Jo Gakuin University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1082 Fukuoka Jogakuin Nursing College Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1083 College of Healthcare Management Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1084 Nishikyusyu University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1085 Kwassui Women's University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1086 Nagasaki Wesleyan University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1087 Nagasaki University of Foreign Studies Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1088 Nagasaki International University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1089 Nagasaki Junshin Catholic University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1090 Nagasaki Institute of Applied Science Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1091 Kyusyu University of Nursing and Social Welfare Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1092 Kyushu Lutheran College Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1093 Kumamoto Gakuen University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1094 Kumamoto Health Science University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1095 Shokei University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1096 Sojo University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1097 Heisei College of Music Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1098 Nippon Bunri University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1099 Beppu University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1100 Ritsumeikan Asia Pacific University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1101 Kyushu Unversity of Health and Welfare Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1102 Minami Kyushu University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1103 Miyazaki International College Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1104 Miyazaki Sangyo-Keiei University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1105 The International University of Kagoshima Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1106 Kagoshima Immaculate Heart University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1107 Shigakukan University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1108 Daiichi Uniiversity, College of Technology Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1109 Okinawa University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1110 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1111 Okinawa Christian University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1112 Okinawa International University Kyushu and Okinawa Area Link Private Universities
1113 Oita Prefectural College of Arts and Culture Kyushu and Okinawa Area Link Public Junior College
1114 Kagoshima Prefectural College Kyushu and Okinawa Area Link Public Junior College
1115 Orio Aishin Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1116 Kyushu Otani jr. College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1117 Kyushu Women's Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1118 Kyushu Sangyo University, Zokei Junior College of Art and Design Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1119 Kindai University Kyushu Junior College (Kinki University Kyushu Junior College) Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1120 Kurume SHIN-AI Women's College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1121 KORAN WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1122 Junshin Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1123 Seika Women's Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1124 Seinan Jo Gakuin University Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1125 TOKAI UNIVERSITY FUKUOKA JUNIOR COLLEGE Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1126 Nakamura Gakuen University Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1127 Nishi-Nippon Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1128 Higashi-Chikushi Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1129 Fukuoka College of Health Sciences Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1130 Fukuoka Institute of Technology, Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1131 Fukuokakodomo Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1132 FUKUOKA JO GAKUIN JUNIOR COLLEGE Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1133 Fukuoka Women's Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1134 Kyusyu Ryukoku Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1135 Saga Women's Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1136 NISHIKYUSHU UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1137 NAGASAKI WOMEN'S JUNIOR COLLEGE Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1138 Nagasaki Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1139 Shokei University Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1140 Nakakyushu Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1141 OITA JUNIOR COLLEGE Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1142 Higashikyushu Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1143 Beppu University Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1144 Beppu Mizobegakuen Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1145 Minami Kyushu Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1146 Miyazaki Gakuen Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1147 Kagoshima Immaculate Heart College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1148 Kagoshima Women's College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1149 Daiichi Junior College of Infant Education Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1150 Okinawa Christian Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1151 Okinawa Women's Junior College Kyushu and Okinawa Area Link Private Junior College
1152 NIT, Kurume College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1153 NIT, Ariake College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1154 NIT, Kitakyushu College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1155 NIT, Sasebo College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1156 NIT, Kumamoto College (Yatsushiro Campus) (Kumamoto Campus) Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1157 NIT, Oita College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1158 NIT, Miyakonojo College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1159 NIT, Kagoshima College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1160 NIT, Okinawa College Kyushu and Okinawa Area Link National College of Technology
1161 The Open University of Japan Others Link Private Universities