Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG (VN-NARIC)

Địa chỉ: Tầng 1 (phòng 101) , Nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: cnvb@moet.edu.vn

I. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ

Trung tâm VN-Naric tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (trực tiếp và qua đường bưu điện) vào tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Giờ làm việc tiếp công dân:

* Sáng:   8:00 – 11:30

* Chiều: 14:00 – 17:00

II. LIÊN HỆ

* Bộ phận Công nhận văn bằng nước ngoài không trả lời điện thoại.

* Khi cần thông tin, quý vị tham khảo trước tiên trang web của Trung tâm VN-Naric: https://naric.edu.vn/. Tại đây, sẽ có câu trả lời cho phần lớn các câu hỏi liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ mà quý vị có thể muốn biết.

* Nếu không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, xin vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ sau : cnvb@moet.edu.vn

- Các câu hỏi rườm rà hay đã có sẵn câu trả lời trên trang web này sẽ không được xử lý.

- Khi gửi thư, xin ghi đầy đủ họ tên người gửi.

- Bộ phận Công nhận văn bằng nước ngoài xử lý cùng lúc rất nhiều hồ sơ. Nếu không nhận được ngay lập tức câu trả lời, xin quý vị vui lòng kiên nhẫn và không cần phải gửi nhiều lần với cùng một nội dung.

* Xin lưu ý các vấn đề sau :

- Các câu hỏi chỉ liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.

- Chúng tôi không trả lời cho các yêu cầu xác nhận tính chính xác của các thông tin trên trang web của Trung tâm VN-Naric.

- Chúng tôi không trả lời các câu hỏi liên quan đến thời hạn hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng đang được xem xét: khi đương đơn nộp hồ sơ, chúng tôi đã thông báo cho đương đơn biết ngày và cách thức mà chúng tôi sẽ thông báo kết quả.

- Chúng tôi không trả lời những câu hỏi mà câu trả lời đã có trên trang web của Trung tâm VN-Naric: trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị vào trang có câu trả lời phù hợp.

- Chúng tôi không trả lời các câu hỏi liên quan đến cách thức để có các giấy tờ được yêu cầu trong hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.

- Chúng tôi không kiểm tra trước các giấy tờ mà quý vị định nộp. Hồ sơ sẽ được kiểm tra tại quầy khi quý vị đến nộp hồ sơ hoặc gửi bưu điện và sau khi đã thanh toán lệ phí.

- Danh sách các giấy tờ cần nộp được ghi rõ trên trang web của Trung tâm VN-Naric: https://naric.edu.vn/ho-so-can-nop.html