UPDATE

    Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

  • Công nhận VB nước ngoài
    Email: cnvb@moet.edu.vn Điện thoại: 0243.868.4996 (số máy lẻ 1)

  • Xác thực VB VN
    Email: naric@moet.edu.vn Điện thoại: 0243.868.4996 (số máy lẻ 2)