Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Trung tâm Công nhận văn bằng (VN-NARIC) trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. VN-NARIC có chức năng thực hiện dịch vụ công về thẩm định và công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; xác minh văn bằng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tư vấn cho tổ chức/cá nhân về thông tin văn bằng  (bằng THPT và Giấy xác nhận hoàn thành chương trình THPT; đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) của nước ngoài và trong nước.

 1. Nộp hồ sơ đề nghị xác thực văn bằng do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp tại Website: https://vanbang.naric.edu.vn/

**Bạn có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp không nộp trực tuyến tại đây, nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại LINK

(VN-NARIC chỉ tiếp nhận hồ sơ qua Website nêu trên theo hình thức nộp trực tuyến/online; không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và gửi qua email).

2. Tài liệu hướng dẫn quy trình nộp và quản lý hồ sơ: Tải về.

3. Tải mẫu đơn đề nghị xác thực văn bằng Việt Nam cấp: Tải về.

4. Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cho cá nhân: Tải về.

Cá nhân nộp hồ sơ chỉ cần nộp "hợp đồng cung cấp dịch vụ", không cần nộp đơn đề nghị xác thực. 

 Lưu ý:  

1. Trung tâm CNVB KHÔNG nhận hồ sơ đề nghị xác thực đối với bằng Trung cấp; các trường hợp văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục đã đóng cửa, giải thế hoặc không có địa chỉ Website rõ ràng; Trung tâm CNVB không tiếp nhận hồ sơ đối với những giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT do các trường cao đẳng, trung cấp cấp.

2. Vui Lòng đọc kỹ Tài liệu hướng dẫn quy trình nộp và quản lý hồ sơ trước khi liên hệ với Trung tâm công nhận văn bằng (VN-NARIC).

Khi liên hệ vui lòng nêu mục đích hỏi: Về việc xác thực văn bằng Việt Nam cấp phục vụ hộp hồ sơ du học Nhật Bản; Quý vị gửi mail cần nêu rõ Họ và tên, ngày sinh của hồ sơ để thuận tiện cho việc tra cứu.
Email: naric@moet.edu.vn