Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng thực hiện dịch vụ công về thẩm định và công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; xác minh văn bằng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tư vấn cho tổ chức/cá nhân về thông tin văn bằng  (bằng THPT và Giấy xác nhận hoàn thành chương trình THPT; đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) của nước ngoài và trong nước.

Để biết hồ sơ cần nộp về thông tin xác thực văn bằng, đề nghị xem tại đây: Xem hướng dẫn

Điện thoại: +84 243 8684996; email: vanbang.qlcl@moet.edu.vn.