Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

1. TRỰC TIẾP NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG - CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quý vị cân nộp 01 bộ hồ sơ (gồm các bản sao có công chứng, tiếng nước ngoài thì công chứng dịch như hướng dẫn tại mục Hồ sơ cần nộp) tại Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần (các ngày khác trong tuần không tiếp khách để xử lý hồ sơ và công việc tại cơ quan).

Giờ làm việc:

Sáng:   8:00 – 11:45;

Chiều: 14:00 – 17:00.

Lưu ý: Các bản sao công chứng dịch/công chứng xếp theo thứ tự như trong trang: Hồ sơ cần nộp.

2. GỬI HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN:

Quý vị gửi 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục Hồ sơ cần nộpkèm theo biên lai chuyển lệ phí công nhận văn bằng theo địa chỉ của Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng.

Lưu ý: quý vị chỉ gửi các bản sao công chứng (tiếng nước ngoài thì công chứng dịch). Trung tâm Công nhận văn bằng không thu bản gốc qua đường bưu điện vì có thể xảy ra thất lạc chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Mức thu phí:

1. Thu 500.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam du học ở nước ngoài.

2. Thu 250.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục Việt Nam (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo bán phần tại Việt Nam như: 2+2; 3+1…).

3. Thu 250.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (ví dụ: Trường đại học RMIT hoạt động tại Việt Nam).

a) Chuyển phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng về Trung tâm Công nhận văn bằng vào tài khoản:

+ Số TK người hưởng: 0971000368368

+ Tên người hưởng: Trung tâm Công nhận văn bằng

+ Ngân hàng người hưởng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội.

Khi làm thủ tục chuyển khoản, lưu ý mục “Nội dung chuyển tiền” của giấy nộp tiền để chuyển khoản cần ghi đầy đủ thông tin: “phí công nhận văn bằng cho ông/bà: <tên người có văn bằng cần công nhận>, ngày tháng năm sinh”.

(Ví dụ: Phi CNVB cho ong: Nguyen Van A, 12/12/1980)

Lưu ý: phải đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn trong mục Hồ sơ cần nộp mới gửi chuyền tiền, vì Trung tâm sẽ không thể trả lại tiền cho người nộp hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.

b) Gửi hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng cùng với bản photo giấy nộp tiền có XN của ngân hàng/in từ máy tính bản chuyển từ internetbanking/hóa đơn ATM qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về Trung tâm Công nhận văn bằng - Cục Quản lý chất lượng theo địa chỉ:

Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điện thoại: 024 38683359; 024 3868 4996

Email: cnvb@moet.gov.vn; cnvb@moet.edu.vn

Website: https://naric.edu.vn (Trung tâm Công nhận văn bằng tên viết tắt tiếng Anh là: VN-NARIC)

(Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như hướng dẫn tại Hồ sơ cần nộp)

Vui lòng đọc kỹ FAQ và Hồ sơ cần nộp các thắc mắc liên quan đến quy trình và thủ tục công nhận văn bằng, đề nghị liên hệ với Trung tâm Công nhận văn bằng: Email: cnvb@moet.gov.vn)