Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

 Lưu ý: - Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đối với hình thức du học toàn phần tại nước ngoài.

- Đối với hình thức đào tạo từ xa phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện.

 

AustraliaCơ quan giáo dục quốc giaAustralia
DS các CSGD đại học được công nhận TEQSA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 AustriaCơ quan giáo dục quốc giaAustria
DS các CSGD đại học được công nhận Austria
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

United States of AmericaCơ quan giáo dục quốc giaAmerican
DS các CSGD đại học được công nhậnCHEA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BelgiumCơ quan giáo dục quốc giaBelgium
DS các CSGD đại học được công nhậnHigher education
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BelarusCơ quan giáo dục quốc giaBelarus
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BulgariaCơ quan giáo dục quốc giaBulgaria
DS các CSGD đại học được công nhậnMon
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CanadaCơ quan giáo dục quốc giaCanada
DS các CSGD đại học được công nhậnCICIC
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CambodianCơ quan giáo dục quốc giaCambodian
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ChinaCơ quan giáo dục quốc giaChina
DS các CSGD đại học được công nhậnMOE
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CubaCơ quan giáo dục quốc giaCuba
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech RepublicCơ quan giáo dục quốc giaCzech Republic
DS các CSGD đại học được công nhậnMSMT
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DenmarkCơ quan giáo dục quốc giaDenmark
DS các CSGD đại học được công nhậnUFM
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FilandCơ quan giáo dục quốc giaFiland
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FranceCơ quan giáo dục quốc giaFrance
DS các CSGD đại học được công nhậnEnseignementsup
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GermanyCơ quan giáo dục quốc giaGermany
DS các CSGD đại học được công nhậnHochschulkompass
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HungaryCơ quan giáo dục quốc giaHungary
DS các CSGD đại học được công nhậnMinedu
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ItalyCơ quan giáo dục quốc giaItaly
DS các CSGD đại học được công nhậnUSTAT
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ireland
Cơ quan giáo dục quốc giaIreland
DS các CSGD đại học được công nhậnQQI
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IndiaCơ quan giáo dục quốc giaIndia
DS các CSGD đại học được công nhậnMHRD
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JapanCơ quan giáo dục quốc giaJapan
DS các CSGD đại học được công nhậnData, Juaa
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KoreaCơ quan giáo dục quốc giaKorea
DS các CSGD đại học được công nhậnData
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NetherlandsCơ quan giáo dục quốc giaNetherlands
DS các CSGD đại học được công nhậnNVAO
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New ZealandCơ quan giáo dục quốc giaNew Zealand
DS các CSGD đại học được công nhậnNZ
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NorwayCơ quan giáo dục quốc giaNorway
DS các CSGD đại học được công nhậnNokut
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MalaysiaCơ quan giáo dục quốc giaMalaysia
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PolandCơ quan giáo dục quốc giaPoland
DS các CSGD đại học được công nhậnNauka
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RussiaCơ quan giáo dục quốc giaRussia
DS các CSGD đại học được công nhậnRussianenic
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UkraineCơ quan giáo dục quốc giaUkraine
DS các CSGD đại học được công nhậnENIC
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


United Kingdom
Cơ quan giáo dục quốc giaUK
DS các CSGD đại học được công nhậnGOV
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Switzerland
Cơ quan giáo dục quốc giaSwitzerland
DS các CSGD đại học được công nhậnSwissuniversities
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sweden
Cơ quan giáo dục quốc giaSweden
DS các CSGD đại học được công nhậnUHR
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English