Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Hồ sơ cần nộp công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam.

 

Bắt buộc: khai đơn, in và ký tên vào Đơn đề nghị công nhận văn bằng để nộp cùng hồ sơ: Tờ khai điện tử  

(Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai online, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai).

I. Du học

1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ

II. Liên kết đào tạo hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài có chi nhánh (campus) tại Việt Nam

1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ

Lưu ý: 
Văn bằng trung cấp, cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham khảo thông tin: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-34-2017-TT-BLDTBXH-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-cap-349707.aspx
Trung tâm Công nhận văn bằng (VN-NARIC) không tiếp nhận hồ sơ trình độ trung cấp, cao đẳng, Anh/Chị liên hệ làm thủ tục tại Tổng Cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.