Bên cạnh việc kiểm tra cơ sở giáo dục đại học cấp bằng được công nhận tại chính quốc gia quản lý cơ sở đó, việc tham khảo xếp hạng (ranking) cũng rất quan trọng cho việc ra quyết định đăng ký nhập học. Học ở các trường xếp hạng cao, uy tín càng đảm bảo cho việc bằng cấp được công nhận cũng như sự nghiệp trong tương lai.

Danh sách các trường được xếp hạng có thể tham khảo ở một số bảng xếp hạng có uy tín trên thế giới tại các địa chỉ sau:

1. Website của The Times Higher Education

Các bạn có thể tìm xếp hạng của Trường trên thế giới hoặc xếp hạng của trường ở quốc gia quản lý trường đó:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Giới thiệu về tổ chức này: https://www.timeshighereducation.com/about-us

2. Website của The QS Top universities

Bên cạnh tìm xếp hạng của trường có thể tìm xếp hạng theo chuyên ngành đào tạo

https://www.topuniversities.com

3. Website của Sanghai Ranking đưa thông tin về xếp hạng về học thuật của các trường đại học trên thế giới ( Academic Ranking of World Universities)

http://www.shanghairanking.com

4. Website tra cứu ranking của các trường đại học, tra cứu theo chuyên ngành của các cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tại Vương quốc Anh. Sử dụng trang web này để tìm kiếm các chương trình học tại Vương quốc Anh.

https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2017/may/16/university-league-tables-2018

 5. Ivy league – nhóm 08 trường đại học top đầu của Hoa Kỳ

https://www.hotcourses.vn/study-in-usa/choosing-a-university/ivy-league/

https://www.ranker.com/list/all-ivy-league-colleges-ranked/college-info