Chức năng

Thực hiện dịch vụ công về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam, các dịch vụ công liên quan đến xác thực thông tin về cấp văn bằng thuộc phạm vi quản lý của Bộ GDĐT và văn bằng nước ngoài; phát triển và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ; cung ứng phôi văn bằng, chứng chỉ, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Cục trưởng Cục QLCL về công nhận văn bằng.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chương trình đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học được công nhận/kiểm định chất lượng, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo và cấp bằng; cơ sở dữ liệu về sinh viên, học sinh tốt nghiệp cách chương trình liên kết đào tạo, phân hiệu của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở dữ liệu về văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học để phục vụ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Thực hiện dịch vụ công về thẩm định và công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam, dịch vụ xác thực thông tin về văn bằng trong nước và nước ngoài, dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho người nước ngoài có nguyện vọng học tập tại Việt Nam về công nhận, cấp văn bằng và ngược lại.

3. Thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao quy trình công nhận văn bằng, kết quả học tập cho các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân các thông tin về văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo được công nhận/kiểm định chất lượng trong nước và nước ngoài; tổ chức diễn đàn, hội thảo, trao đổi về lựa chọn chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo trong nước/nước ngoài cấp bằng và các vấn đề liên quan đến công nhận văn bằng, xác thực thông tin về văn bằng và các dịch vụ hỗ trợ giáo dục khác có liên quan.

5. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nhận văn bằng và xác thực thông tin về văn bằng giáo dục đại học; tham gia vào mạng lưới chia sẻ thông tin về CNVB trong khu vực và quốc tế; là đầu mối kết nối với các Trung tâm Công nhận văn bằng và học thuật của các quốc gia (tên viết tắt tiếng Anh là NARIC) để trao đổi, chia sẻ thông tin hai chiều; trả lời các đối tác nước ngoài về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp.

6. Cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ và phôi bản sao cho các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

7. Cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ và phôi bản sao cho các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng và Cục trưởng Cục QLCL giao.