Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

                    

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC THỰC VĂN BẰNG TRONG NƯỚC ĐỂ XIN VISA ĐI NHẬT

 1. Nộp hồ sơ đề nghị xác thực văn bằng do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp để xin visa đi Nhật tại Website: https://naric.edu.vn/login

**Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp KHÔNG nộp trực tuyến tại đây

(VN-NARIC chỉ tiếp nhận hồ sơ qua Website nêu trên theo hình thức nộp trực tuyến/online; không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và gửi qua email).

2. Tài liệu hướng dẫn quy trình nộp và quản lý hồ sơ: Tải về.

3. Tải mẫu đơn đề nghị xác thực văn bằng Việt Nam cấp dùng cho cá nhân nộp hồ sơ thông qua các công ty/tổ chức: Tải về.

4. Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cho công ty/tổ chức (chỉ ký cho lần nộp hồ sơ đầu tiên): Tải về

5. Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cho cá nhân: Tải về.

Cá nhân nộp hồ sơ chỉ cần nộp "hợp đồng cung cấp dịch vụ", không cần nộp đơn đề nghị xác thực. 

6. Thông tin tài khoản

Thanh toán giá dịch vụ theo thông tin số tài khoản sau:

+ Số TK người hưởng: 12210001544615

+ Tên người hưởng: Trung tâm Công nhận văn bằng

+ Ngân hàng người hưởng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.

+ Nội dung chuyển khoản ghi theo hướng dẫn tại email thông báo tiếp nhận hồ sơ.

+ Giá dịch vụ: 250.000 đồng/văn bằng.

7. Kết quả: Đối với 01 hồ sơ, Trung tâm CNVB cấp 02 bản cho tổ chức, cá nhân.

Sau khi nhận được hồ sơ trên hệ thống trực tuyến, trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày cá nhân/đơn vị hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ, Trung tâm Công nhận văn bằng sẽ gửi bản trả lời có dấu xác nhận của Trung tâm Công nhận văn bằng cho tổ chức, cá nhân qua địa chỉ đã được đăng ký khi đăng ký khi nộp hồ sơ.

 Lưu ý:  

1. Trung tâm CNVB KHÔNG nhận hồ sơ đề nghị xác thực đối với bằng Trung cấp do các trường trung cấp cấp; các trường hợp văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục đã đóng cửa, giải thế hoặc không có địa chỉ Website rõ ràng; Trung tâm CNVB không tiếp nhận hồ sơ đối với những giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT do các trường cao đẳng, trung cấp cấp.

2. Vui Lòng đọc kỹ Tài liệu hướng dẫn quy trình nộp và quản lý hồ sơ trước khi liên hệ với Trung tâm công nhận văn bằng (VN-NARIC).

Khi liên hệ vui lòng nêu mục đích hỏi: Về việc xác thực văn bằng Việt Nam cấp phục vụ hộp hồ sơ du học Nhật Bản; Quý vị gửi mail cần nêu rõ Họ và tên, ngày sinh của hồ sơ để thuận tiện cho việc tra cứu.
Email: naric@moet.edu.vn