Lưu ý:  

1. Trung tâm CNVB KHÔNG nhận hồ sơ đề nghị xác thực đối với bằng Trung cấp, Cao đẳng (trừ văn bằng Trung cấp sư phạm và Cao đẳng sư phạm do các Trường Cao đẳng, Đại học cấp); các trường hợp văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục đã đóng cửa, giải thế hoặc không có địa chỉ Website rõ ràng; Trung tâm CNVB không tiếp nhận hồ sơ đối với những giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT do các trường cao đẳng, trung cấp cấp.

2. Vui Lòng đọc kỹ Tài liệu hướng dẫn quy trình nộp và quản lý hồ sơ trước khi liên hệ với Trung tâm công nhận văn bằng (VN-NARIC).

Khi liên hệ vui lòng gửi mail cần nêu rõ Họ và tên, ngày sinh của hồ sơ để thuận tiện cho việc tra cứu.
Email: naric@moet.edu.vn

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC THỰC VĂN BẰNG TRONG NƯỚC ĐỂ RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP, LÀM VIỆC

 1. Nộp hồ sơ đề nghị xác thực văn bằng do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp tại Website: https://naric.edu.vn/login

**Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp KHÔNG nộp trực tuyến tại đây

(VN-NARIC chỉ tiếp nhận hồ sơ qua Website nêu trên theo hình thức nộp trực tuyến/online; không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hay hồ sơ gửi qua email).

2. Tài liệu hướng dẫn quy trình nộp và quản lý hồ sơ: Tải về.

3. Tải mẫu đơn đề nghị xác thực văn bằng Việt Nam cấp dùng cho cá nhân nộp hồ sơ thông qua các công ty/tổ chức: Tải về.

4. Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cho công ty/tổ chức (chỉ ký cho lần nộp hồ sơ đầu tiên): Tải về

5. Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cho cá nhân: Tải về.

Cá nhân nộp hồ sơ chỉ cần nộp "hợp đồng cung cấp dịch vụ", không cần nộp đơn đề nghị xác thực. 

6. Tài liệu thông báo và hướng dẫn thanh toán phí dịch vụ: Tải về

7. Kết quả: Đối với 01 hồ sơ, Trung tâm CNVB cấp 02 bản cho tổ chức, cá nhân.

Sau khi nhận được hồ sơ trên hệ thống trực tuyến, trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày cá nhân/đơn vị hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ, Trung tâm Công nhận văn bằng sẽ gửi bản trả lời có dấu xác nhận của Trung tâm Công nhận văn bằng cho tổ chức, cá nhân qua địa chỉ đã được đăng ký khi đăng ký khi nộp hồ sơ.

Lưu ý:
1. Tất cả các văn bằng, chứng chỉ giả đều được chuyển sang Bộ Công an xử lý theo quy định.
2. Không trả lại hồ sơ và phí công nhận văn bằng dưới mọi hình thức.