Hồ sơ cần nộp công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam.

 

Khai tờ khai điện tử, in và ký tên vào Phiếu đề nghị công nhận văn bằng để nộp cùng hồ sơ: Tờ khai điện tử  

(Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai điện tử, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ (thành phần hồ sơ xem chi tiết dưới đây) tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai).

Thành phần hồ sơ chi tiết theo từng trình độ:

I. Du học

1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ

II. Liên kết đào tạo hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài có chi nhánh (campus) tại Việt Nam

1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ

 

Lưu ý: 
Văn bằng trung cấp, cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham khảo thông tin: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-34-2017-TT-BLDTBXH-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nuoc-ngoai-cap-349707.aspx
Trung tâm Công nhận văn bằng (VN-NARIC) không tiếp nhận hồ sơ trình độ trung cấp, cao đẳng, Anh/Chị liên hệ làm thủ tục tại Tổng Cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

1. Tất cả các văn bằng, chứng chỉ giả đều được chuyển sang Bộ Công an xử lý theo quy định.
2. Không trả lại hồ sơ và phí công nhận văn bằng dưới mọi hình thức.