Mẫu Giấy công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 

Mẫu Giấy Công nhận văn bằng quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT

 

Mẫu Giấy Công nhận văn bằng quy định tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT