HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

(Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai online, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai)

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tờ khai điện tử (khai đơn, in đơn và ký tên);

2. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Đại học xin công nhận; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp : 01 bản dịch công chứng học vị(学位证书) từ tiếng Trung sang tiếng Việt và 01 dịch công chứng chứng nhận tốt nghiệp (毕业证书) từ tiếng Trung sang tiếng Việt);

3. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;

4. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng (nếu có); 

5. Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới;

6. Minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài:

- Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài hoặc

- Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: - Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, đề nghị anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về

- Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, có văn bằng do cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh cấp, đề nghị anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về

- Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, có văn bằng do cơ sở giáo dục của Liên bang Nga cấp, đề nghị anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về


Cách thức liên hệ bộ phận Công nhận văn bằng: https://naric.edu.vn/Lien-he-bo-phan-Cong-nhan-van-bang-nuoc-ngoai.html