HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

(Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai online, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai)

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tờ khai điện tử  (khai đơn, in đơn và ký tên);

2. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Đại học xin công nhận; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp : 01 bản dịch công chứng học vị(学位证书) từ tiếng Trung sang tiếng Việt và 01 dịch công chứng chứng nhận tốt nghiệp (毕业证书) từ tiếng Trung sang tiếng Việt);

3. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;

4. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt được phụ lục văn bằng (nếu có);

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Chứng chỉ được chấp nhận: IELTS; TOEFL ITP hoặc TOEFL iBT; Aptis ESOL International Certificate; chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate (PEIC) level 3 của các tổ chức đã đăng ký tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 trở lên của đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

6. Minh chứng nếu có thời gian học tập tại nước ngoài:

- Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài hoặc

- Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

7. Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới.

8. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp: Cách 1: Người học tự xin giấy xác nhận theo mẫu (Tải về); cách 2: Cục QLCL sẽ gửi CV đề nghị trường xác nhận (cách này sẽ mất thời gian chờ đợi xác nhận).

Cách thức liên hệ bộ phận Công nhận văn bằng: https://naric.edu.vn/Lien-he-bo-phan-Cong-nhan-van-bang-nuoc-ngoai.html