Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phê duyệt chủ trương xây dựng Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ và có công văn gửi các trường đại học, học viện và các Sở GDĐT yêu cầu cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ được xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, hạn chế tình trạng gian lận sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị phối hợp, cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tải và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ để sớm đưa vào sử dụng hệ thống.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các đơn vị cập nhật dữ liệu văn bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng tốt nghiệp các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin vả chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của 3 năm (2018, 2019 và 2020) lên Hệ thống phần mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Thời hạn hoàn thành trước ngày 16.8.2021.