Dịch vụ công trực tuyến: Tờ khai điện tử

Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai điện tử, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ (Hồ sơ cần nộp) tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai. (Trong trường hợp không khai được đơn vui lòng liên hệ kỹ thuật trung tâm để được hỗ trợ, Mr.Tiệp - 0929801001)

Lưu ý:
1. Tất cả các văn bằng, chứng chỉ giả đều được chuyển sang Bộ Công an xử lý theo quy định.
2. Hồ sơ và phí khi đã được nộp vào hệ thống thì không trả lại dưới mọi hình thức.